"W wykonaniu budżetu po maju zapewne nadal będziemy widzieli nadwyżkę budżetową, a deficyt pojawi się w drugiej połowie roku" - powiedział wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, pytany o wykonanie budżetu po maju. Zastrzegł jednak, że resort finansów nie dysponuje jeszcze ostatecznym szacunkiem. Po kwietniu tego roku budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł.

Pytany o dochody z VAT poinformował, że już w kwietniu nastąpił ich wzrost w wielkości pozwalającej sfinansować mniejsze wpływy widoczne w poprzednich miesiącach tego roku. "Dochody z VAT są wyższe niż w zeszłym roku i będą narastać. Spodziewamy się, że założona w budżecie ścieżka wpływów z VAT, czyli 166 mld zł w 2018 r., zostanie zrealizowana" - podkreślił.

Reklama

Jego zdaniem nie ma zagrożenia, że mimo słabszych wpływów z VAT na początku roku, tegorocznego planu nie uda się wykonać. "Takiego zagrożenia nie ma. Poza tym bardzo dobrze realizowane są dochody z PIT i CIT, w związku z czym nie ma też zagrożenia, że w ogóle dochody państwa byłyby niższe od zakładanych" - zapewnił.

Po kwietniu tego roku budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł. Ministerstwo Finansów w komunikacie na ten temat zwracało uwagę, że "wynik budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą". "Wynika to m.in. z coraz niższych, proporcjonalnie, wydatków w pierwszej połowie roku i przesuwania realizacji wydatków na drugą połowę, w szczególności na ostatni kwartał, co miało miejsce również w roku 2017" - wyjaśniało.

Po kwietniu dochody wyniosły 125,2 mld zł, czyli stanowiły 35,2 proc. zaplanowanych na ten rok w ustawie budżetowej dochodów w wysokości 355,7 mld zł.

Jak podano, w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2017 r. o ok. 6,4 proc.

Według wyliczeń MF po kwietniu dochody z VAT były wyższe o 1,1 proc. licząc w ujęciu rocznym, (tj. ok. 0,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,8 proc. rdr (tj. ok. 1,4 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 17,9 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł). Dochody z CIT były wyższe o 15,4 proc. rdr (tj. ok. 2 mld zł), natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 3,8 proc. rdr.

W okresie styczeń - kwiecień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 16,7 proc.) w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2017 r.

Z przekazanych przez resort finansów danych wynikało, że do końca kwietnia br. z budżetu wydano 115,8 mld zł, co stanowiło 29,2 proc. zaplanowanych w budżecie na ten rok wydatków w wysokości 397,2 mld zł. Dla porównania, w analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 117,9 mld zł, co stanowiło 30,6 proc. planu.

Ministerstwo prognozowało, że po drugim kwartale budżet nadal będzie miał nadwyżkę, ale spadnie ona do 2,6 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału br. prognozowano deficyt w wysokości 5,4 mld zł, na koniec roku deficyt w wysokości 41,5 mld zł, jak zapisano w ustawie budżetowej. (PAP)

autor: Marcin Musiał