Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-06-25 6748,50 -0,6% -1,7% -6,4% 16,7%
Miedź 3M USD/t 2018-06-25 6755,00 -0,5% -1,9% -6,8% 16,5%
Ołów spot USD/t 2018-06-25 2413,25 0,3% -0,6% -2,9% 9,0%
Ołów 3M USD/t 2018-06-25 2420,00 0,2% -0,8% -2,7% 8,5%
Aluminium spot USD/t 2018-06-25 2160,50 -0,9% -4,1% -4,2% 16,3%
Aluminium 3M USD/t 2018-06-25 2155,00 -0,9% -4,8% -5,0% 15,5%
Cyna spot USD/t 2018-06-25 20190,00 -1,4% 0,0% 0,5% 4,7%
Cyna 3M USD/t 2018-06-25 20125,00 -1,3% -0,1% 0,5% 4,7%
Nikiel spot USD/t 2018-06-25 14646,00 -3,5% -0,5% 15,3% 62,2%
Nikiel 3M USD/t 2018-06-25 14730,00 -3,5% -0,3% 15,4% 62,2%
Cynk spot USD/t 2018-06-25 2913,50 -2,1% -4,4% -12,7% 7,7%
Cynk 3M USD/t 2018-06-25 2858,00 -2,0% -6,3% -13,9% 5,7%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-06-25 200,80 0,0% 9,3% -22,8% 36,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-06-25 85,75 1,8% -0,4% -3,9% 25,2%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-06-25 774,61 -0,9% -6,1% 11,3% 37,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-06-25 728,61 -0,9% -6,5% 12,1% 41,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-06-25 685,87 -1,2% -5,5% 8,8% 55,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-06-25 629,25 -1,2% -5,5% 6,6% 56,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-06-25 416,05 -1,1% -0,6% 15,2% 55,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-06-25 411,55 -1,2% -1,5% 14,3% 55,7%

(PAP Biznes)