WZ Vistuli zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i programie motywacyjnymWarszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Vistuli zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w kwocie 16,73 mln zł na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. Ponadto zdecydowano o programie motywacyjnym dla kluczowych osób w spółce.

„Zwyczajne walne zgromadzenie, […] postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16 731 450,39 zł; zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki" – czytamy w uchwale.

Ponadto walne zdecydowało o emisji 7,05 mln warrantów subskrypcyjnych imiennych serii F uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,20 złotego każda w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów.

Kryteria programu na 2018 rok przewidują średnioroczną zmianę procentową kursu akcji Vistuli wyższą o co najmniej 7,5 pkt. proc. od średniorocznej zmiany procentowej wartości indeksu WIG za ten okres; wartość zysku EBITDA nie może być niższa niż 95 mln zł, a zysk netto nie może być niższy niż 55 mln zł. Dla roku 2019 ustalony ten sam zakres zmiany kursu akcji jak w bieżącym roku, EBITDA nie niższą niż 130 mln zł i zysk netto nie niższy niż 78 mln zł. Dla roku 2020 kryteria zakładają ten sam jak poprzednio zakres zmiany kursu akcji wobec WIG, EBITDA nie mniej niż 145 mln zł i zysk netto nie niższy niż 90 mln zł.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)