Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Energi zdecydowali o przekazaniu całości zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Zysk netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 106 601 622,1 zł dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w podjętej uchwale.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)