Walne Grupy Lotos zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł za akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2017 roku, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Dzień dywidendy ustalono na 12 września 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2018 roku, podano również.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)