Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bestu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Best dokonuje podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 w wysokości 12 842 399,89 zł w taki sposób, że cały zysk netto przeznacza na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)