KSF wydał pozytywną opinię ws. bufora 0,75% ekspozycji na ryzyko dla Pekao


Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.
"Bank Peako otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), w którym to postanowieniu KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko" - czytamy w komunikacie.
Obecnie wartość nałożonego na Bank bufora jest równoważna 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podano również.
Opinia KSF została wydana w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotyczącym przeglądu adekwatności nałożonego na bank wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)