"W prognozach tych zakładaliśmy 40 mld 273 mln zł dochodów za cały styczeń i cały luty" - powiedział dziennikarzom Milczanowski. Wyjaśnił, że szacunkowe wykonanie dochodów w chwili obecnej to ok. 41 mld 837 mln zł. "Z naszych szacunków dotyczących strony wydatkowej budżetu wynika, że w lutym zrealizowano ok. 16,4 proc. rocznych wydatków" - powiedział.

"Wyższy niż ubiegłoroczny stopień wykonania budżetu po stronie wydatków za luty (w 2008 r. wyniósł on 14,1 proc.) jest wynikiem przyspieszenia w tym czasie niektórych wydatków. Dotyczy to przede wszystkim przyspieszenia wpłat z tytułu środków własnych UE w wysokości 3,9 mld zł, co stanowi 31,5 proc. planu rocznego" - dodał Milczanowski.