Wikana

Grupa kapitałowa Wikana zanotowała 138 deweloperskich i przedwstępnych umów sprzedaży lokali w I półroczu 2018 r., wobec 112 rok wcześniej, podała spółka. Liczba umów przenoszących własność wyniosła 91 lokali (112 rok wcześniej). "Jednocześnie spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w I półroczu 2018 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: 'Osiedle Marina A4 - A5' 'Miasteczko Wikana B13' w Lublinie oraz 'Nova Targowa' (budynek A) w Tarnobrzegu" - czytamy w komunikacie.

Victoria Dom

Victoria Dom sprzedała 181 mieszkań w II kw. br., tj. o 24% więcej niż rok wcześniej, a w ujęciu wartościowym sprzedaż wzrosła o 45% r/r do 59,2 mln zł, poinformowała spółka. Deweloper spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury przez najbliższe 4-6 kwartałów. "Popyt na nowe mieszkania na rynku warszawskim utrzymuje się cały czas na dobrym poziomie. Wzrost gospodarczy, niskie stopy procentowe oraz brak stabilnych alternatyw inwestycyjnych ciągle stymuluje rynek do zakupów inwestycyjnych. Wykorzystujemy dobrą koniunkturę zwiększając liczbę sprzedanych mieszkań w ujęciu rok do roku. Pod względem wartościowym w minionym okresie osiągnęliśmy jeszcze wyższą dynamikę, co jest głównie efektem wzrostu cen mieszkań. Klienci akceptują wyższe ceny, które w dużej mierze spowodowane są rosnącymi kosztami materiałów budowlanych oraz wyższymi kosztami robocizny" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Reklama

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) podpisało 6 umów najmu na ponad 13,6 tys. m2 powierzchni magazynowej, biurowej i handlowej w I półroczu br., podała spółka. Najwięcej kontraktacji dotyczyło Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu, gdzie zawarto umowy na najem 11,8 tys. m2 powierzchni. Firmą logistyczną Dachser wynajęła łącznie około 8,5 tys. m2 w nowo wybudowanej hali z czego jedna trzecia to powierzchnia cross-dockingowa. Z kolei w Centrum Logistycznym Kraków II podpisano umowy najmu na 1,7 tys. m2, a w Galerii Nad Potokiem w Radomiu zakontraktowano blisko 200 m2, podano w komunikacie.

LiveChat Software

LiveChat Software miał 24 891 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lipca 2018 r., co oznacza wzrost o 19,9%, podała spółka. W czerwcu liczba klientów wzrosła o 236 firm netto, dodano. >>>>

Polenergia

Polenergia podjęła decyzję o dokonaniu w segmencie biomasy odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej kwocie 17,4 mln zł, w odniesieniu głównie do wartości aktywów trwałych, podała spółka. >>>>

GetBack

GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 352,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Biegły rewident - Deloitte Audyt - odstąpił od wyrażenia o sprawozdaniu finansowym. >>>>

Altus TFI chce cofnąć umowę sprzedaży spółki EGB Investments i rozliczyć transakcję z wrocławskim windykatorem – dowiedział się DGP. >>>>

Alior Bank

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) przekazał Alior Bankowi pozytywną opinię w sprawie nałożenia na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podała instytucja. >>>>

Auga Group

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny spółki Auga Group AB w związku z ofertą publiczną do 40 mln akcji nowej emisji i do 20 mln akcji istniejących, poinformowała spólka. >>>>

Ronson Development

Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby z Holandii do Polski, podała spółka. >>>>

TIM

Przychody TIM wzrosły o 19,1% r/r do 63,9 mln zł w czerwcu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-czerwiec br. przychody wzrosły o 19,1% do 357 mln zł. >>>>

Dino Polska

Sieć sklepów Dino powiększyła się o 74 nowych sklepów w I poł. 2018 r. wobec wzrostu o 49 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. Według stanu na 30 czerwca 2018 r., sieć Dino liczy łącznie 849 sklepów o powierzchni 324,9 tys. m2, podano także. >>>>

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 101,33 mln zł w czerwcu br., co oznacza wzrost o 20,1% r/r, podała spółka. >>>>

Cherrypick Games

Cherrypick Games planuje premierę gry "Crime Stories" na I kwartał 2019 r., podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,4 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 5,3 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 7,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio:1,6 USD/b, 2,1 USD/b i 1,1 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 878 euro/ t, 809 euro/ t i 988 euro/ t, poinformował również koncern. Modelowa marża downstream wyniosła 12,4 USD/b wobec 12 USD/b miesiąc wcześniej i 13,8 USD/b w czerwcu 2017 r.

Echo Investment

Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 65 mieszkań w czerwcu 2018 r. wobec 111 mieszkań sprzedanych w czerwcu 2017 r., poinformowała spółka. W tym samym okresie przekazano klientom 81 mieszkań wobec 43 w czerwcu 2017 r. W II kwartale 2018 r. zawarto 210 umów przedwstępnych w porównaniu do 294 umów w II kwartale 2017 r. Narastająco od początku 2018 r. zawarto 557 umów w porównaniu do 551 umów w analogicznym okresie 2017 r., podano w komunikacie.

CCC

CCC przejmie ponad 51% udziałów w DeeZee za 13 mln zł i zamierza stopniowo zwiększać swe udziały w spółce do 100% w ciągu 5 lat, poinformowała CCC. >>>>

Feerum

Feerum przyśpiesza prace związane z budową kompleksów silosów zbożowych w Tanzanii, podała spółka. Firma otrzymała w ostatnich dniach kolejną część płatności, tym razem na kwotę 6,6 mln USD, czyli 24,5 mln zł. Montaż pierwszych silosów planowany jest na jesień. >>>>

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w czerwcu 2018 r. wyniosły około 68,5 mln zł i były wyższe o około 13,1% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 353,7 mln zł i była wyższa o około 14,8%. >>>>

Grupa Asseco

Grupa Asseco kontynuuje obsługę centralnego systemu informatycznego KRUS. Umowa na kolejne cztery lata opiewa na kwotę 58,056 mln zł brutto, podał lider konsorcjum Asseco Data Systems. >>>>