Tylko w ostatnich trzech miesiącach 2008 r. spółka straciła 25,2 mld dol., co stanowiło jej szóstą z rzędu kwartalną stratę. Był to skutek rosnącej liczby niespłacanych kredytów oraz zawirowań na rynku opartych o pożyczki hipoteczne instrumentów finansowych.

Wartość netto waszyngtońskiej instytucji, tzn. różnica między wartością jej aktywów i zobowiązań, spadła na koniec grudnia poniżej zera.

Przejmując jesienią ubiegłego roku kontrolę nad Fannie Mae i bliźniaczą spółką Freddie Mac, amerykański rząd ustanowił specjalną linię kredytową o wartości 200 mld dol., z której pochodziły będą środki na ich wsparcie. Fannie Mae dotychczas z niej nie korzystała, natomiast Freddie Mac otrzymał już blisko 14 mld dol. i przypuszczalnie będzie potrzebował kolejnych 35 mld dol.

Freddie Mac i Fannie Mae posiadają lub gwarantują 31 mln kredytów hipotecznych o łącznej wartości 5,5 bln dol., co stanowi około połowy amerykańskiego rynku takich pożyczek.