Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Stokrotka, spółka zależna Emperii, osiągnęła w czerwcu 2018 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 225 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w czerwcu 2017 roku o ok. 10,4%.
Przychody ze sprzedaży towarów za okres kwiecień-czerwiec wyniosły 645 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku o 4,4%.
Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-czerwiec wyniosły 1 323 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku o 9,9%.
W czerwcu 2018 roku sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 1,6% w porównaniu do czerwca 2017 roku, natomiast LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres kwiecień- czerwiec 2018 roku spadł o około 3,2% oraz za okres styczeń - czerwiec 2018 roku wzrósł o około 2,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku
W czerwcu 2018 roku otworzono 4 sklepy: 2 supermarkety Stokrotka oraz 2 markety Stokrotka Express. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 0,9 tys. mkw: 0,8 tys. mkw w supermarketach Stokrotka oraz 0,1 tys. m2 w marketach Stokrotka Express.
Łączna liczba sklepów Stokrotka na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 450. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 189,8 tys. m2.
Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.
(ISBnews)