"Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wydaje się, że z uwagi na opisany wyżej mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy - począwszy od 1 lipca 2019 r. - takie vacatio legis będzie wystarczające" - napisano w projekcie ustawy.

"Okres ten powinien również być wystarczający do utworzenia ewidencji PPK, zapewnienia odpowiedniego czasu na procedury związane z umieszczeniem podmiotów rynku finansowego spełniających wymogi ustawowe w tej ewidencji oraz przygotowania funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym będzie działał portal PPK" - dodano.

Jak podano w uzasadnieniu do ustawy, obowiązek zawierania umów o zarządzenie PPK ma być wprowadzany stopniowo.

"W odniesieniu do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., trzymiesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK będzie liczony od 1 lipca 2019 r., w odniesieniu do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od 1 stycznia 2020 r., podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od 1 lipca 2020 r., a pozostałych podmiotów zatrudniających - od 1 stycznia 2021 r." - napisano.

Zaznaczono, że w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami sektora finansów publicznych obowiązek zawarcia umów o zarządzenie PPK powstanie w dniu 1 stycznia 2021 r., niezależenie od tego ile osób zatrudniają.

W załączniku nowy projekt ustawy. (PAP Biznes)