Miesięcznie ceny wzrosły o 0,1 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w czerwcu wyniósł 2,0 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w czerwcu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowych danych.

Analitycy wstępnie spodziewali się wzrostu właśnie o 2 proc.

W V ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,9 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w VI o 0,9 proc., po wzroście w V o 1,1 proc. i wobec wstępnych szacunków w VI +1,0 proc.

>>> Czytaj też: GUS podał dane o produkcji przemysłowej za czerwiec