Bank Japonii utrzymał stopę procentową na poziomie: -0,1 proc. Analitycy spodziewali się właśnie takiej reakcji BoJ. Bank wprowadził ujemną stopę procentową w styczniu 2016 roku.

Bank utrzymał we wtorek bez zmian też inny benchmark - target rentowności 10-let. JGB na poziomie ok. 0,0 proc. BoJ powtórzył, że będzie nadal kupował japońskie obligacje rządowe, aby utrzymać 10-letnią rentowność na poziomie docelowym wynoszącym ok. zero procent.

BoJ obniżył prognozy inflacji na obecny rok podatkowy, na 2019 i 2020 wskazując, że przygotowuje się do dłuższej "bitwy", aby osiągnąć 2-procentowy wzrost cen, co jeszcze bardziej powiększy różnice pomiędzy BoJ i jego globalnymi partnerami, którzy odchodzą od polityki monetarnej z czasów kryzysu.

W nagłówku komunikatu BoJ pojawiło się określenie celu: "Wzmocnienie ram ciągłego, mocnego łagodzenia polityki pieniężnej".

Bank Japonii zamierza utrzymać bardzo niskie stopy procentowe - krótko- i długoterminowe "przez dłuższy okres czasu".