Mińsk opiera się przed wyrażeniem zgody na przyjazd w charakterze ambasadora emerytowanego oficera wojsk powietrzno- -desantowych Michaiła Babicza. Dwa lata temu płk Babicz ze względu na swoją karierę zawodową nie dostał agrément od Ukrainy. „Wiedomosti” piszą, że wysłanie go do Mińska nie wygląda na zsyłkę, lecz operację specjalną.

Białoruś z niepokojem patrzy też na aktywizację prorosyjskich polityków i działaczy. 17 lipca w Witebsku odbył się zjazd założycielski Inicjatywy Obywatelskiej Związek. W zjeździe wziął udział narodowy konserwatysta Siergiej Baburin, niedawny kandydat na prezydenta Rosji, oraz Aleh Hajdukiewicz, który kieruje pseudoopozycyjną Liberalno- Demokratyczną Partią Białorusi, a także przedstawiciele promoskiewskiego duchowieństwa.

>>> CAŁY TEKST W ŚRODOWYM WYDANIU DGP