Na bank PKO BP komisja nałożyła bufor w wysokości równoważnej 1 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, na bank Pekao bufor w wysokości równoważnej 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, a na mBank bufor w wysokości równoważnej 0,50 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Komisja podała również, że zidentyfikowała Alior Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na ten bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) w wysokości równoważnej 0,25 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

W wyniku przeglądu KNF uchyliła ponadto decyzje z października 2016 r. identyfikujące Getin Noble Bank oraz Bank Millennium jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nakładające na te banki bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym. (PAP Biznes)