Zgodnie z dokumentem, przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym półroczu 2018 r. ponad 172,5 mln zł wobec 178,6 mln zł w pierwszej połowie ub.r. Koszty działalności operacyjnej obliczono na 88,3 mln zł (po dwóch kwartałach 2017 r. - 84,2 mln zł); zysk z działalności operacyjnej wyniósł 81 mln zł (analogicznie 89,4 mln zł w pierwszym półroczu ub.r.); zysk przed opodatkowaniem - 131,9 mln zł (86,8 mln zł po sześciu miesiącach 2017 r.)

Spółka poinformowała w komunikacie, że EBITDA, czyli zysk z działalności operacyjnej plus amortyzacja, wyniósł 96,9 mln zł (w pierwszym półroczu 2017 r. było to 102,8 mln zł). (PAP)

autor: Michał Boroń