Jak chronieni są członkowie związków zawodowych oraz ilu związkowców jest objętych przywilejami? Sprawdziliśmy, na jakie przywileje związkowe mogą liczyć pracownicy wybranych krajów Europy.