MOL miał 72,94 mld HUF zysku netto, 119,39 mld HUF EBIT w II kw. 2018 r.


Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - MOL odnotował 72 935 mln forintów (HUF) skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 88 793 mln forintów zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 119 394 mln HUF wobec 106 412 mln HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 333,7 mln HUF w II kw. 2018 r. wobec 1 008,4 mln HUF rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 133 197 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 182 669 mln HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 335,7 mln HUF w porównaniu z 1 963,7 mln HUF rok wcześniej.
W ujęciu dolarowym MOL odnotował 274 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 316 mln USD zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 444 mln USD wobec 376 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA wzrósł r/r do 668 mln USD z 684 mln USD.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 007 mln USD w II kw. 2018 r. wobec 3 579 mln USD rok wcześniej.
W I półroczu spółka miała 512 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 639 mln USD rok wcześniej przy 8 967 mln USD przychodów, wobec 6 870 mln USD przychodów rok wcześniej.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)