Pod koniec lipca tego roku 2. RBLog unieważniła przetarg na 18 autobusów dla wojska, powodem był brak ofert. Przetarg dotyczył dostaw czterech autobusów w ilości gwarantowanej z opcją na 14 kolejnych.

Zainteresowane firmy mają składać swoje oferty do 22 sierpnia tego roku. Szacunkowa wartość dostawy to 3,3 mln zł bez VAT. 2. RBLog wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30 listopada tego roku.

W rozpisanym w ubiegłym roku przetargu na 28 autobusów dla armii wygrała spółka Autosan z ofertą wartości 18 mln zł. We wcześniejszym postępowaniu ofertę tej firmy odrzucono z powodu spóźnienia.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski