Serinus chce rozpocząć stałą sprzedaż gazu w Rumunii w II poł. sierpniaWarszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Serinus Energy chce rozpocząć stałą sprzedaż gazu w Rumunii w drugiej połowie sierpnia, podała spółka. W planach jest podpisanie umowy sprzedaży gazu z międzynarodowym pośrednikiem i kolejne odwierty.

"Spółka koncentruje się na aktywach w Rumunii, które będą napędzały wzrost w ciągu najbliższych kilku lat" - czytamy w raporcie półrocznym.

W II kw. 2018 r. spółka wykonała odwiert Moftinu-1007 o głębokości 1 463 metrów, który został przetestowany i przyłączony do stacji gazowej. Również odwiert Moftinu-1000 został przyłączony do stacji i podjął produkcję.

Stacja gazowa o operacyjnej przepustowości 15 Mmcf/d znajduje się na etapie oddawania do eksploatacji, jednak bez jednostki do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit) i jednostki do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit), które znajdują się w końcowej fazie produkcji. Pod koniec lipca przeprowadzono wstępny rozruch i rozpoczęto użytkowanie stacji bez tych jednostek, co umożliwiło przesył gazu, który został spalony.

"Uzyskanie pozwolenia na przyłączenie do sieci energetycznej od lokalnych władz zostało opóźnione i spowodowało opóźnienia w podłączeniu do linii średniego napięcia. Spółka kontynuuje współpracę z wykonawcą kontraktu EPC oraz z Rumuńskim Przedsiębiorstwem Energetycznym w celu rozwiązania powyższych kwestii w odpowiednim czasie. Obecnie oczekuje się, że stała sprzedaż gazu rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia, jako że prace związane z oddaniem do eksploatacji będą kontynuowane" - czytamy dalej.

Obecnie Serinus finalizuje umowę sprzedaży gazu z uznanym międzynarodowym pośrednikiem obrotu gazem dla gazu wydobywanego ze stacji gazowej Moftinu, który przejmie sprzedaż gazu z Moftinu i zapewni transport za pośrednictwem gazociągu Transgaz na obszarze Abramut-Satu Mare.

"Spółka oczekuje obecnie na przekazanie przez Transgaz kodu dostępu do krajowego systemu Transgaz. Serinus Energy Rumunia S.A. złożyła również wniosek o członkostwo na Giełdzie Towarowej w Bukareszcie (ang. Bucharest Commodity Market)" - podano także.

Serinus prowadzi również program wierceń w celu realizacji prac objętych zobowiązaniem w ramach uzyskanego przedłużenia koncesji do października 2019 r., obejmujący wykonanie w 2018 r. dwóch dodatkowych odwiertów poszukiwawczych: Moftinu-1003 i Moftinu-1004.

"Odwierty te oraz odwiert Moftinu-1007 pozwolą spółce na wypełnienie zobowiązania w ramach uzyskanego przedłużenia (spółka ma również opcję przeprowadzenia badania sejsmicznego 3D dla 120 km2 zamiast wykonania jednego odwiertu). Budowa platformy oraz drogi dojazdowej dla odwiertu Moftinu-1003 została zakończona w lipcu, a prace wiertnicze nad odwiertem rozpoczęły się 6 sierpnia 2018 r." - wskazano w materiale.

Spółka planuje wykonać odwiert Motinu-1004 pod koniec IV kw. 2018 r., w zależności od dostępności wiertnicy. Przewiduje się, że jego produkcja w połączeniu z wydobyciem z odwiertów Moftinu-1000 i Moftinu-1007, spowoduje, że na początku 2019 roku stacja gazowa osiągnie pełną wydajność.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)