Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 413 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło -202 mln euro.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,8 mld zł, co oznacza wzrost o 8 mld zł, tj. o 11,5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie wzrosła sprzedaż za granicę tworzyw sztucznych i wyrobów z nich, samochodów ciężarowych, odzieży oraz wyrobów tytoniowych. Wartość importu towarów w porównaniu z czerwcem 2017 r. wzrosła o 9 mld zł, tj. o 12,7% i osiągnęła poziom 79,6 mld zł. Do wzrostu importu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie wielkości dostaw ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej. W czerwcu br. odnotowano także wzrost importu samochodów osobowych i samolotów pasażerskich" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,8 mld zł.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,6 mld zł i w porównaniu do czerwca 2017 r. wzrosły o 1,1 mld zł, tj. o 6%. Wartość rozchodów wyniosła 12,4 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 6,3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,3 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,1 mld zł), usług transportowych (2,1 mld zł) oraz podróży zagranicznych (2,1 mld zł)" - czytamy dalej.