Jak podał w piątek GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu 2018 roku wyniosło 4 tys. 825,02 zł, co oznacza, że lipcowa dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła do 7,2 proc. rok do roku z 7,5 proc. w czerwcu.

Zdaniem ekspertki Konfederacji Lewiatan Moniki Fedorczuk, dynamika wzrostu wynagrodzeń jest większa niż rok wcześniej – w lipcu 2017 w porównaniu do 2016 roku wynosiła 4,9 proc. Jednocześnie odnotowano obniżenie o 0,5 proc. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z miesiącem poprzedzającym. Jest to trend obserwowany również rok wcześniej, choć spadek ten był wtedy niższy i wynosił 0,1 proc. Można założyć więc, że obniżenie wynagrodzeń w lipcu w porównaniu do czerwca jest związane z sezonem wakacyjnym.

Z informacji Konfederacji Lewiatan wynika, że płace w lipcu rosły we niemal we wszystkich sektorach gospodarki. Najsilniejszy wzrost jest odczuwalny w sekcji „górnictwo i wydobywanie” (o 11.2 proc.), najniższy zaś w sekcji” rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 1,6 proc.). Podwyżce wynagrodzeń towarzyszy również wzrost liczby zatrudnionych. W lipcu 2018 roku polskie przedsiębiorstwa zatrudniały 6 231,1 tys. pracowników, wobec 6 022,1 tys. osób rok wcześniej, co oznacza wzrost liczby pracujących o 3,5 proc. Ten wzrost jest nieco słabszy niż rok wcześniej. Wtedy przyrost liczby pracujących w przedsiębiorstwach wynosił 4,5 proc.

Przy ciągle zgłaszanych przez pracodawców potrzebach dotyczących rekrutacji nowych pracowników, kluczowe znaczenie ma nadal, podobnie jak w poprzednich miesiącach, dostępność osób o odpowiednich kwalifikacjach, w tym cudzoziemców. "Jak widać z powyższych danych, mimo znacznego napływu migrantów zarobkowych, pozostaje to bez znaczącego wpływu na ciągły wzrost płac" - wynika z informacji Konfederacji Lewiatan.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska