PCC Intermodal miał 0,81 mln zł straty netto, 3,24 mln zł EBIT w I półr.Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - PCC Intermodal odnotował 0,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,24 mln zł wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 166,38 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 139,51 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 166 380 tys. zł, o 19,3% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem liczby przewiezionych kontenerów o 19,0% w porównaniu do I półrocza 2017 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 0,09 mln zł wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)