MLP Group miało 31,48 mln zł zysku netto, 71,56 mln zł EBIT w I poł. 2018Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - MLP Group odnotowało 31,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 19,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 71,56 mln zł wobec 18,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,57 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 47,55 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2018 roku Grupa prowadziła realizację projektów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 93.560 m² oraz posiadała w przygotowaniu 16.950 m2 , co łącznie daje 110.510 m2.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1,88 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)