LiveChat rozpoczyna przegląd opcji strategicznych grupy


Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - LiveChat podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem grupy kapitałowej, podała spółka. Wśród opcji strategicznych zarząd rozważa pozyskanie dla spółki międzynarodowego partnera finansowego.
"Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest rozwój grupy prowadzący do uzyskania pozycji globalnego lidera rynku oprogramowania typu live chat oraz związanych z nim usług obsługi klientów, w tym usług wsparcia, poprzez analizę sposobów, które mogą w istotny sposób wpłynąć na obecny model biznesowy grupy. Na obecnym etapie różne opcje strategiczne będą rozważane przez zarząd, między innymi, pozyskanie dla spółki międzynarodowego partnera finansowego. W związku z powyższym zarząd zaangażował doradcę finansowego oraz prawnego, którzy wesprą zarząd w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych" - czytamy w komunikacie.
Spółka podkreśliła, że nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem przez zarząd konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.
Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w kwietniu 2014 r.
(ISBnews)