KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r: r do 498,48 mln zł w I półr.Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 498,48 mln zł w I poł. 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 308,25 mln zł.

Przychody ogółem TFI wyniosły 2 008,78 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 1 848,9 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio: 1 890,71 mln zł wobec 1 736,79 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 1 390,32 mln zł w I półr. br. wobec 1 467,42 mln zł rok wcześniej.

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 399,16 mld mln zł na koniec czerwca 2018 r., w tym 337,8 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 61,36 mld zł.

Rok wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 373,27 mld zł, w tym wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych wyniosła 315,58 mld zł, zaś wartość zarządzanych portfeli sięgnęła 57,69 mld zł.

Kapitał własny TFI wyniósł 1 630,54 mln zł na koniec czerwca 2018 r. wobec 1 407,32 mln zł rok wcześniej.

(ISBnews)