Pekao BH wyemituje listy zastawne o wartości nominalnej 350 mln zł


Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne serii NPLZ-01 o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł, podał bank.
"Zgodnie z warunkami emisji publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01 wyemitowane zostaną w dniu 30 sierpnia 2018 r. Kwota emisji (tj. łączna wartość nominalna emitowanych publicznych listów zastawnych) została ustalona na 350 mln zł. Cena emisyjna jednego publicznego listu zastawnego ustalona została w wysokości jego jednostkowej wartości nominalnej tj. 10 000 zł" - czytamy w komunikacie.
Oprocentowanie publicznych listów zastawnych zostało ustalone jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 0,45%, podano także.
Spółka podała także, że zgodnie z warunkami emisji publiczne listy zastawne serii NPLZ-01 będą podlegały częściowemu wykupowi tj. w okresach kwartalnych ich jednostkowa wartość nominalna będzie podlegała zmniejszeniu o kwotę 275 zł tj. 2,75%.
Dzień wykupu publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01 został ustalony na 10 września 2025 r., podano także.
Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wchodzi w skład grupy kapitałowej Banku Pekao.
(ISBnews)