Fiński Urząd Imigracyjny (Migri) podał, że "w związku z nowymi wytycznymi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) dotyczącymi Afganistanu dokona przeglądu swojej polityki i zmieni ją w razie potrzeby".

"Na razie nie podejmujemy decyzji dotyczących osób pochodzących z Afganistanu, zawieszając tymczasowo rozpatrywanie wniosków azylowych. Poinformujemy natychmiast, kiedy dokonamy przeglądu sprawy" - zakomunikował Migri na Twitterze.

Fińska służba imigracyjna odwołała się do raportu UNHCR z 30 sierpnia przedstawiającego wytyczne dotyczące oceny potrzeby uzyskania ochrony międzynarodowej dla azylantów z Afganistanu.

W dokumencie zwrócono uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane przez antyrządowe siły. Podkreślono, że organy podejmujące decyzje muszą uwzględnić negatywne tendencje w związku z bezpieczeństwem cywili w Kabulu, wliczając w to poważne ryzyko zagrożenia życia, bezpieczeństwa, wolności lub zdrowia.

W ostatnim czasie deportacje uchodźców, w tym do Afganistanu, realizowane przez fińskie władze wzbudziły protesty różnych środowisk w kraju. Do niedawna Urząd Imigracyjny utrzymywał, że deportacje do Kabulu mogą być realizowane. "Odnosząc liczbę ofiar wśród ludności cywilnej do poziomu zaludnienia, przemoc wynikającą z konfliktu zbrojnego można nadal postrzegać jako incydentalną" - informował urząd w czerwcu w oficjalnym wyjaśnieniu.

Urzędnicy przytoczyli też stanowisko fińskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego, który jest ostatnią instancją odwoławczą w postępowaniu w sprawie azylu. Według sądu warunki w Kabulu nie stanowią ogólnej przeszkody dla ucieczki z rejonów wewnątrz kraju. Dotyczy to także rodzin z dziećmi.

Protesty przeciwko polityce fińskich władz odbywały się m.in. na lotniskach. Duże zainteresowanie mediów wzbudziła reakcja sekretarz grupy parlamentarnej partii Zielonych. Na początku sierpnia w samolocie z Helsinek do Berlina nie chciała usiąść na swoim miejscu, protestując przeciwko odesłaniu osoby, która była w tym samolocie. Musiała zostać wyproszona z pokładu, a rejs się opóźnił.

We wtorek po ogłoszeniu stanowiska służby imigracyjnej także fińska policja poinformowała, że "w najbliższych dniach" nie ma zaplanowanych deportacji do Afganistanu.

W 2018 r. policja asystowała przy kilkudziesięciu deportacjach do Afganistanu osób, którym odmówiono azylu. Według danych Migri, do końca maja w ciągu 12 miesięcy wydanych zostało ponad 4,2 tys. decyzji dotyczących osób mających obywatelstwo Afganistanu. W blisko 3 tys. przypadków azylu udzielono. W około 1 tys. przypadków wydano decyzje odmowne. Sprawy dotyczące Afgańczyków stanowią niespełna 10 proc. wszystkich decyzji podejmowanych przez Urząd Imigracyjny dotyczących azylu, prawa pobytu, obywatelstwa, ochrony międzynarodowej czy wydalenia z kraju.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)