Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż "trudno będzie utrzymać w kolejnych kwartałach wzrost na tym poziomie".

"Jeżeli Polsce uda się w najbliższych kwartałach utrzymywać wzrost gospodarczy na poziomie między 4 a 5 proc., zapewni nam to stabilny i długotrwały wzrost gospodarczy" - zaznaczył Kwieciński.

Podkreślał, że "nasza gospodarka ma się dobrze", a "wzrost 5-procentowy jest naprawdę wysoki". (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz