Gazeta.pl. powołując się na byłego szefa Inspektoratu Uzbrojenia, obecnie eksperta fundacji Stratpoints, gen. bryg. rez. Adama Dudę, napisała, że wojsku brakuje "szeregu dokumentów, które określają, jak ma być rozwijane wojsko i jaki ma być dla niego kupowany sprzęt". "Stosowne plany miały być gotowe w 2016 roku, ale z jakiegoś powodu MON zaspał i nadal ich nie przyjął. Wojskowi nie mogą podpisywać umów na zakupy po 2022 roku bez złamania przepisów" – podkreślono. Opóźnienia w przygotowaniu dokumentów będących podstawą dalszej modernizacji technicznej wielokrotnie zarzucała MON opozycja.

MON w przesłanym w piątek komunikacie zaznaczyło, że "prace nad +Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na okres do 2026+ odbywają się według harmonogramu". "Informujemy, że wbrew doniesieniom portalu gazeta.pl, prace prowadzone w MON nad usprawnieniem procesu modernizacji SZ RP odbywają się w sposób skoordynowany i oparte są na rzetelnych analizach" – czytamy w komunikacie. Resort zaznaczył, że zgodnie z metodyką planowania i programowania rozwoju sił zbrojnych termin opracowania wieloletnich planów rzeczowych, w tym również planu modernizacji technicznej jest ściśle powiązany z przyjęciem "Programu rozwoju SZ RP w latach 2017-2026".

Resort obrony przypomniał, że pod koniec maja rząd przyjął "Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026", w których określono m. in. zadania dotyczące modernizacji wojska.

"Pragniemy podkreślić, że uchwała stanowi podstawę do programowania rozwoju sił zbrojnych. Następnym krokiem (…) jest wydanie w ciągu pięciu miesięcy Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026, a następnie w ciągu trzech miesięcy przyjęcie planów pochodnych, w tym wieloletnich planów rzeczowych, które obejmują również +Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026+" – głosi komunikat.

Według MON obecnie są realizowane plany modernizacyjne ujęte w planie modernizacji technicznej na lata 2018-22.

Jak zaznaczono centralne plany rzeczowe sporządzane w perspektywie 10-letniej są aktualizowane co cztery lata. "Obecnemu kierownictwu resortu obrony narodowej zależy, by w jak największym stopniu zmodernizować wyposażenie Wojska Polskiego, a co za tym idzie, zbudować zdolności obronne Polski, tak by sprostać wymaganiom, które stawia przed Polską członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, a także sytuacja geopolityczna" – zapewnił resort obrony.

Zapewniono, że aktualny pozostaje przyjęty w 2016 r. katalog wymagań operacyjnych sporządzony w perspektywie wieloletniej, a "potrzeby wykraczające poza 2022 r. są już od dłuższego czasu wojsku znane". MON podkreśliło, że do końca czerwca br. zaawansowanie realizacji PMT na lata 2018-2022 wyniosło 91 procent. MON przypomniało, że rząd przygotował projekt ustawy wydłużającej okres planowania kierunków modernizacji technicznej armii z 10 do 15 lat.