Pekabex miał 22,83 mln zł zysku netto, 38,94 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Pekabex odnotował 22,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,31 mln zł wobec 13,56 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost zysku operacyjnego wynika głównie ze wzrostu cen sprzedaży (zwiększenie marży realizowanej na kontraktach w segmencie prefabrykacji) oraz jednoczesnej automatyzacji i optymalizacji kosztów i procesów, a w szczególności procesów mających wpływ na wydajność i wielkość produkcji" - czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA wyniósł 38,94 mln zł i wzrósł o 96% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 391,59 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 281,84 mln zł rok wcześniej.

"Całkowity wolumen produkcji w tys. m3 wypracowany przez 4 zakłady produkcyjne w pierwszym półroczu 2018 wyniósł 93,9 tys. m3 w porównaniu do poziomu 81,2 tys. m3 osiągniętego w pierwszym półroczu 2017 roku (wzrost o 12,7 tys. m3). Tak dobry rezultat Grupa osiągnęła dzięki modernizacji zakładów, dywersyfikacji i atrakcyjności produktów. Wpływ na wzrost produkcji w pierwszym półroczy 2018 roku miał również rosnący popyt na rynku budowlanym połączony z brakiem pracowników oraz atrakcyjność produktu jakim są konstrukcje prefabrykowane" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 6,7 mln zł wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)