Pragma Inkaso miało 1,38 mln zł zysku netto, 7,59 mln zł EBIT w I poł. 2018Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowało 1,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,59 mln zł wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 18,12 mln zł rok wcześniej.

"Poprawa wyniku cieszy, ale pozostawia niedosyt. Liczymy na to, iż podobnie jak to miało miejsce w 2017 drugie półrocze będzie dla Grupy wynikowo istotnie lepsze" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)