Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o skupie akcji za maksymalnie 30 mln zł


Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Rawplug zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 2 727 272 akcji własnych za kwotę do 30 mln zł, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad:
a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 2 727 272 akcje o wartości nominalnej po 1 zł każda,
b) minimalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 zł za 1 akcję, zaś łączna maksymalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie większa niż 30 000 000 zł, tj. 11 zł za akcję" - czytamy w uchwale.
Skup może być przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r.
Na potrzeby przeprowadzenia skupu akcji walne zdecydowało o powiększeniu kapitału rezerwowego do kwoty 30 000 000 zł w wyniku przeniesienia do tego kapitału kwoty 8 400 000 zł pochodzącej z kapitału zapasowego, powstałego z zysku wypracowanego przez spółkę w latach ubiegłych.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.
(ISBnews)