W 2017 r. eksperci wykazali spory optymizm, zapowiadając początek długo oczekiwanego ożywienia gospodarczego w dużej części Unii Europejskiej. Jednak okazuje się, że okres ożywienia już minął. Po zapowiedzi wysokich stóp wzrostu i ekspansji ekonomicznej w Europie na rok 2017, opublikowana najnowszy raport Komisji prognozuje spowolnienie wzrostu w niesprzyjających warunkach gospodarczych.

Jak pisze redakcja Quartz, nie trzeba czytać całego raportu, by zrozumieć, co to oznacza. Prognozy publikowane są trzy razy w roku i otrzymują zwięzłe tytuły, które podsumowują całą treść. Tytuły te tworzą pewien wzór. Ich ewolucja to pokłosie kryzysu finansowego sprzed dziesięciu lat. Analizując tytuły, można wywnioskować, że szumnie zapowiadane ożywienie gospodarcze minęło niemal niezauważenie.

Oto tytuły poszczególnych prognoz przygotowanych przez Komisję Europejską:

Wiosna 2010: Stopniowa odbudowa

Jesień 2010: Stopniowe i nierównomierne ożywienie

Reklama

Wiosna 2011: Ożywienie w Europie utrzymuje się mimo fali nowych zagrożeń

Jesień 2011: Odbudowa w zagrożeniu

Wiosna 2012: W kierunku powolnego ożywienia

Jesień 2012: Żeglowanie po wzburzonych wodach

Zima 2013: Stopniowe pokonywanie przeciwności

Wiosna 2013: Korekta trwa

Jesień 2013: Stopniowa odbudowa, zagrożenia zewnętrzne

Zima 2014: Ożywienie zyskuje na sile

Wiosna 2014: Wzrost na coraz szerszą skalę

Jesień 2014: Powolne ożywienie przy bardzo niskiej inflacji

Wiosna 2015: Pomyślne wiatry wspomagające regenerację

Jesień 2015: Umiarkowana regeneracja mimo przeciwnych wiatrów

Wiosna 2016: Trzymanie kursu w warunkach wysokiego ryzyka

Jesień 2016: Skromny wzrost w trudnych czasach

Wiosna 2017: Stabilne tempo wzrostu

Jesień 2017: Ciągły wzrost mimo politycznych zmian

Wiosna 2018: Ekspansja kontynuowana w obliczu nowych zagrożeń

Jesień 2018: Mniej dynamiczny wzrost wobec niepewnych warunków

>>> Czytaj też: Głęboki rozłam w UE. Nici z opodatkowania technologicznych gigantów