W porównaniu z sierpniowym badaniem poparcie dla rządu we wrześniu wzrosło o 1 pkt proc. i obecnie wynosi 41 proc. Z kolei 22 proc. ankietowanych deklaruje się jako przeciwnicy gabinetu Morawieckiego, czyli 1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Obojętność wobec rządu wyraża 32 proc. (bez zmian).

We wrześniu nie uległa zmianie ocena Mateusza Morawieckiego jako szefa rządu. Zadowolenie z premiera deklaruje 49 proc. badanych, a niezadowolonych jest 28 proc., czyli tyle samo co w sierpniu. Również ponownie 23 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wrześniowe badanie dotyczyło również oceny dotychczasowych wyników działalności rządu. 53 proc. respondentów jest zadowolonych z efektów pracy ministrów (1 pkt proc. więcej niż w sierpniu). Niezadowolenie wzrosło o 3 pkt proc. i w tym miesiącu sięga 29 proc. Zdania nie wyraża 18 proc. (4 pkt proc. mniej).

CBOS zapytał również o ocenę polityki gospodarczej. Szansę na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce w wyniku działań rządu we wrześniu dostrzega 51 proc., co daje wynik o 1 pkt proc. wyższy niż w sierpniu. Krytycznie działania w tym obszarze ocenia 34 proc. (1 pkt proc. mniej), a 15 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (bez zmian).

W komentarzu, CBOS zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach można mówić o "stabilizacji notowań rządu Mateusza Morawieckiego". "Od początku urzędowania zarówno rządowi, jak i samemu premierowi znacząco przybyło krytyków, zarazem jednak poparcie dla obecnego gabinetu i jego polityki utrzymuje się na zbliżonym i dość wysokim poziomie" - czytamy.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-13 września 2018 r. na liczącej 1064 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)