Grzegrzółka poinformował też na Twitterze, że "niewykluczone" jest, iż Izba zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Dziecka w czasie 69. posiedzenia, które odbędzie się 2-4 października.

Na stanowisko RPD poprzednio byli zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. PiS zgłosiło Sabinę Lucynę Zalewską, która po posiedzeniu opiniujących kandydatury sejmowych komisji złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała zgodę na kandydowanie.

Żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów całej izby, w związku z czym marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że procedura zgłoszenia kandydatów i powołania na to stanowisko zostanie przeprowadzona ponownie.

RPD powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu, marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów.

Kadencja obecnego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD.(PAP)

autorki: Sonia Otfinowska, Aleksandra Rebelińska