Trans Polonia miała 0,28 mln zł zysku netto, 5,23 mln zł EBIT w II kw. 2018Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,23 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,09 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 57,68 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113,05 mln zł w porównaniu z 106,42 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu Grupa osiągnęła 113 mln zł przychodów ze sprzedaży (+6,2%). Stabilnie rósł popyt na usługi głównych linii biznesowych (paliwa +7,5%, chemia płynna +6,1%, asfalty +20,1%). W II kwartale tempo wzrostu przychodów było wyższe i wyniosło +9,4% (63,1 mln zł) – najwyższe wzrosty wygenerowały przewozy mas bitumicznych (+30,1%), paliwa i chemia rozwijały się w tempie odpowiednio 11,1 i 11,8%" - czytamy w komunikacie.

"2018 r. jest dla TPG pomyślnym okresem ze wzrostem sprzedaży do 113 mln zł, w którym intensyfikujemy skalę współpracy z dotychczasowymi klientami, jak też podejmuje nowe zamówienia w obszarach logistyki asfaltów, paliw i płynnych chemikaliów. To cieszy i oznacza dobrą perspektywę na pozostałą część roku. Widząc popyt na usługi grupy, sukcesywnie kontynuujemy proces nabywania nowych jednostek transportowych" - powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

Wyłączywszy zdarzenie jednorazowe z I kwartału w postaci poniesionych nakładów na potencjalną akwizycję (ok. 1,5 mln zł), w I półroczu TPG osiągnęła 12,6 mln zł EBITDA (+10,2%), z czego w II kwartale: 7,9 mln zł (+17,3%). Na wynik netto in minus wpłynęły dwa zdarzenia w postaci dodatkowych kosztów finansowych rozliczenia pożyczki mezzanine (2,2 mln zł) i niekorzystnej relacji różnic kursowych (nadwyżka ujemnych różnic w wys. 1,2 mln zł). Finalnie spółka w I półroczu 2018 r. odnotowała stratę rzędu 0,7 mln zł, przy 0,3 mln zł zysku netto w II kwartale, wyjaśniono także.

"W raportowanym okresie na nasze wyniki wpływały zdarzenia o charakterze jednorazowym - wyłączając je i analizując operacyjny biznes widzimy stabilizację marży brutto na sprzedaży na satysfakcjonującym poziomie 12-13% i wzrosty rentowności EBIT i EBITDA, zwłaszcza w udanym okresie kwiecień-czerwiec. To pokazuje efektywność operacyjną i kosztową, jak też silną pozycję TPG w Europie" - dodał Cegielski.

Marża EBITDA w I półroczu 2018 r. (bez uwzgl. kosztów akwizycji) wyniosła 11,1% (wobec 10,7%). W II kwartale 12,5% (wobec 11,7%. przed rokiem). Tempo wzrostu przewożonych wolumenów było niższe wobec osiąganych przychodów co świadczy o dłuższych frachtach, obsłudze bardziej specjalistycznych zleceń oraz wyższej skali zamówień spotowych o wyższych marżach. Ponadto spółka zależna OTP rozwinęła usługi w nowej branży przewozów cementowych, podano także.

"W II kwartale rozpoczęliśmy działalność w nowym obszarze logistyki sypkich cementów. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi, zwłaszcza w kontekście silnego wzrostu budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego. Oczywiście skala takich przewozów jest relatywnie niewielka, jednakże liczymy na systematyczny rozwój tego obszaru. To także kolejny krok ku dywersyfikacji działalności TPG" - uzupełnił prezes.

Spółka w I półroczu nabyła kilkanaście zestawów transportowych na potrzeby obsługi nowego segmentu cementowego. Jednocześnie dobra i stabilna sytuacja płynnościowa i gotówkowa, poparta dodatnimi przepływami operacyjnymi pozwoliła w ostatnich miesiącach na refinansowanie pożyczki mezzanine o wartości 21,6 mln zł (5,02 mln euro) oraz wypłatę dywidendy w wys. około 4,8 mln zł (0,21 zł na akcję). Mimo to, dług finansowy netto znajduje się na bezpiecznym poziomie ok. 35 mln zł, przy dodatnim kapitale obrotowym netto rzędu ok. 55 mln zł i wysokich wskaźnikach płynności (m.in. wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,89 wobec 1,13 przed rokiem), podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 0,42 mln zł wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)