Strategia Famuru zakłada osiągnięcie 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 rokuWarszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Satrategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada m.in. osiągnięcie 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 roku (z wyłączeniem przychodów generowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów), podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Strategia przewiduje też zwiększanie skali działalności - poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub transakcje M&A.

"Poprzez realizację strategii Grupa Famur chce być preferowanym globalnym dostawcą kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego. Misją spółki natomiast jest zbudowanie zespołu ludzi, których wspólną pasją jest wspieranie klienta w realizacji jego celów, poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, uwzględniając najwyższe standardy środowiskowe.

Przyjęty dokument zakłada rozwój Grupy Famur poprzez realizację działań mających na celu osiągniecie 4 celów strategicznych, jakimi są:

- utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim,

- osiąganie ponad 50% przychodów z rynków zagranicznych,

- uzyskanie udziału ponad 25% przychodów pochodzących z powtarzalnych źródeł,

- dywersyfikacja branżowa, poprzez wejście w segment hard rock mining, podano w komunikacie.

Proces osiągania celów strategicznych będzie wspierany przez realizację działań transformacyjnych w trzech kluczowych obszarach:

- doskonałości operacyjnej - dzięki optymalizacji struktur i procesów oraz uzyskaniu najwyższej efektywności w działaniu,

- smart technology - poprzez inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność,

- zwiększania skali działalności - poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub transakcje M&A, podano dalej.

"W wyniku realizacji wyżej wymienionych celów zarząd szacuje możliwość osiągnięcia 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 roku (z wyłączeniem przychodów generowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.) przy utrzymaniu zbliżonego do obecnego poziomu rentowności. W okresie do 2023 roku, skonsolidowane zadłużenie netto powinno (liczone jako dług netto do EBITDA) zostać utrzymane na poziomie poniżej 2,0x." - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w dniu 21 września 2018r. (tj. w dniu, w którym zarząd skierował strategię do rady nadzorczej) do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na prawidłową ocenę informacji przez opinię publiczną, ze względu na trwający proces uzyskiwania wymaganej zgody rady nadzorczej.

"W dniu 26.09.2018 r. emitent powziął informację o zatwierdzeniu strategii przez radę nadzorczą w dniu 25.09.2018 r., w późnych godzinach wieczornych. W związku z powyższym zarząd emitenta postanowił o przekazaniu powyższej utajnionej informacji do publicznej wiadomości" - podsumowano w materiale.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)