STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-28
IRDN /IRDN Index 255,42
sIRDN /sIRDN Index 302,30
offIRDN / offIRDN Index 195,80
IRDN24 /Base 262,60
IRDN8.22 /Peak 300,90
IRDN23.7 / Offpeak 198,77
TGe24 262,73
TGeBase 262,95
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 73 092,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 980 312,50

Źródło: Giełda Energii SA