Groclin miał 0,77 mln zł zysku netto z działalności kont. w II kw. 2018 r.Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Groclin odnotował 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,68 mln zł wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 5,56 mln zł wobec 4,61 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,81 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 74,08 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo spadku przychodów o około 9% w drugim kwartale 2018 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, rentowność grupy uległa poprawie. W drugim kwartale 2018 roku Grupa Groclin osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 5,6 mln zł, do stanowi rentowność na poziomie 8,2%. Przychody za pierwsze półrocze wyniosły 141,5 mln zł i były około 4% niższe niż te osiągnięte w pierwszym półroczu 2017 roku, niemniej jednak wynik EBITDA był prawie dwa razy wyższy i wyniósł 11,2 mln zł. Ponownie wszystkie trzy obszary działania mają swój pozytywny udział w wynikach grupy. CADM Automotive Sp. z o.o. zanotował wzrosty zarówno w zakresie przychodów jak i wyników, Groclin Sedistec GmbH kontynuuje swój rozwój, podobnie w segmencie poszyciowym obserwujemy pozytywne wyniki po zaprzestaniu produkcji nierentownych kontraktów" - czytamy w raporcie.

W I poł. 2018 r. spółka miała 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego z działalności kontynuowanej w porównaniu z 0,17 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 141,54 mln zł w porównaniu z 147,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 6,2 mln zł wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Groclin zajmuje się także projektowaniem i rozwojem siedzeń, poszyć i akcesoriów samochodowych. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,5 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)