Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 24,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 10,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 42,18 mln zł wobec 16,95 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,1 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 38,03 mln zł rok wcześniej.
"Znaczący wzrost przychodów wynikał z zawartej w maju 2018 roku transakcji sprzedaży części nieruchomości gruntowej we Wrocławiu pod budowę osiedla mieszkaniowego Port Popowice. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do grupy, które wyniosły 24,8 mln zł. Na koniec I półrocza 2018 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. m2 i wartości godziwej 503,8 mln zł" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 4,14 mln zł wobec 17,39 mln zł straty rok wcześniej.
"W najbliższym półroczu planowane są prace przygotowawcze przy projektach handlowych w Olsztynie, Terespolu, Skarżysku-Kamiennej i Warszawie. Alternatywnie dla nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. Dodatkowo prowadzone będą prace przygotowawcze i budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Aby obniżyć zadłużenie grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji, emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania" - czytamy dalej w raporcie.
Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 63,1 ha i wartości rynkowej 280,1 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
(ISBnews)