„Jednym z kluczowych wyzwań dla gospodarki jest rynek pracy i jego strukturalne przeobrażenia. Średnia życia wydłuża się w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. (…) Oprócz pozytywnego wymiaru tej tendencji, pojawia się wyzwanie, które rozpatrujemy w kontekście ryzyka starości i stopy zastąpienia” – powiedziała Czerwińska.

„Tendencje demograficzne zmieniają się na niekorzyść. Na jednego pracującego Polaka przypada coraz więcej osób niepracujących. Stąd potrzeba budowania bufora finansowego w postaci dodatkowego zabezpieczania emerytalnego. (...) Wyzwanie stanowi nie tylko zabezpieczanie stabilnego wzrostu gospodarczego w kontekście zmieniającej się demografii, ale i spowolnienia gospodarki” – dodała. (PAP Biznes)