Enea rozważa inwestycje w moce do 1000 MW w perspektywie 2030 r.Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Enea planuje inwestycje w wytwarzaniu m.in. w farmę fotowoltaiczną, blok na paliwo RDF i rozważa do 1 000 MW w kogeneracji i energetyce rozproszonej w perspektywie do 2030 r., poinformował wiceprezes Piotr Adamczak.

"Głównym projektem inwestycyjnym jest realizowana wspólnie z Energą Elektrownia Ostrołęka C - harmonogram jest realizowany, trwają prace przygotowawcze" - powiedział Adamczak podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Przypomniał też, że spółka prowadzi studium wykonalności bloku zgazowania węgla (IGCC) koło Bogdanki

"Studium wykonalności skupia się na osiągnięciu parametrów zbliżonych do wymagań europ, czyli do emisyjności poniżej 550 g CO2 na kWh" - powiedział.

"Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to jest farma fotowoltaiczna 1 MW, która była zgłoszona do aukcji OZE" - dodał wiceprezes.

Wskazał też, że Enea pracuje nad studium wykonalności dla bloku na paliwo RDF, który powstałby w miejscu obecnego bloku w derogacji 200 MW.

"Oprócz tego, w perspektywie roku 2030 rozważamy inwestycje w moce do 1 000 MW w obszarze kogeneracji, źródeł rozproszonych i OZE" - podsumował Adamczak.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)