Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L


Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka.
"Zarząd Qumak S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został złożony wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie, zawieszonego na wniosek spółki, postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w komunikacie.
W kwietniu Qumak podjął decyzję o złożeniu wniosku do KNF o zawieszenie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, a decyzja miała związek z podpisanymi listami intencyjnymi przez Qumak S.A. i Euvic Sp. z o.o dotyczącymi stworzenia grupy kapitałowej oraz trwającymi negocjacjami w tej sprawie i dalszymi pracami spółki zmierzającymi do zmian organizacyjnych w spółce i grupie kapitałowej.
Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.
(ISBnews)