Salih podjął decyzję o nominacji nowego premiera zaledwie dwie godziny po tym, gdy sam został wybrany na urząd prezydenta Iraku. Nominacja Abdel-Mahdiego nie jest jednak zaskoczeniem, gdyż jego nazwisko już od kilku tygodni wymieniane było jako najbardziej prawdopodobnego kandydata do pokierowania nowym rządem irackim.

76-letni Adel Abdel-Mahdi jest ekonomistą i szyickim politykiem, członkiem Najwyższej Rady Islamskiej. Ugrupowanie to uczestniczyło w ostatnich wyborach parlamentarnych w maju 2018 roku w ramach szyickiego bloku al-Fatah, który zajął drugie miejsce. Al-Fatah związany jest z szyickimi Oddziałami Mobilizacji Ludowej (PMU).

Po obaleniu Saddama Husajna, w latach 2004-2006 Abdel-Mahdi sprawował funkcję ministra finansów w tymczasowym rządzie Iraku. W latach 2005-2011 był natomiast wiceprezydentem Iraku, a w latach 2014-2016 ministrem ropy.

Działalność polityczną Abdel-Mahdi zaczynał w szeregach Irackiej Partii Komunistycznej. Od 1969 roku przebywał na wygnaniu, najpierw we Francji, a potem w Iranie, gdzie porzucił komunizm na rzecz szyickiego islamizmu. W latach 90. kierował biurem Najwyższej Rady Rewolucji Islamskiej w kontrolowanym już wówczas przez Kurdów Irbilu.

Lokalni obserwatorzy zwracają uwagę, że Abdel-Mahdi ma dobre relacje ze wszystkimi szyickimi frakcjami, a także z szyicką hierarchią duchowną. Szyickie frakcje są obecnie bardzo podzielone i po wyborach parlamentarnych wyłoniły się dwa rywalizujące ze sobą bloki. Jedną z kwestii spornych był stosunek do Iranu. Kandydatura Abdel-Mahdiego została uznana za kompromisową. (PAP)