"Na podstawie umowy, emitent zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 7 600 000 akcji spółki, stanowiących na datę zawarcia umowy 69,09% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 76% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaży akcji emitenta została ustalona na 139 760 000 zł, przy czym płatność 13 000 000 zł została odroczona o 9 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Umowa zakłada również, że podczas zamknięcia transakcji, spółka nabędzie udziały w spółce Exact Systems GmbH za cenę 15 500 000 zł, na którą składa się 13 000 000 zł oraz 6,99% udziałów posiadanych przez spółkę w spółce Work Service SPV Sp. z o.o., podano także.

"Po zamknięciu obu transakcji, pełne wynagrodzenie emitenta wyniesie 155 260 000 zł" - czytamy także.

Dodatkowo, w dniu zamknięcia transakcji, spółka spłaci na rzecz emitenta niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych. W dniu 17 września 2018 roku SPV otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

"Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających w niej określonych, które powinny zostać spełnione do 31 października 2018 r. Intencją stron jest zamknięcie transakcji i zawarcie umowy przyrzeczonej w wykonaniu postanowień Umowy do 31 października 2018 r. Umowa przewiduje prawa odstąpienia emitenta i SPV, na warunkach w niej określonych. Wykonanie niektórych zobowiązań określonych w umowie zostało zabezpieczone wzajemnymi karami umownymi w wysokości 10 000 000 zł" - czytamy także.

Jak wyjaśnia spółka, sprzedaż akcji Exact Systems jest konsekwencją wybranej przez zarząd opcji strategicznej w zakresie przyszłości Exact Systems oraz realizacją przyjętej strategii rozwoju i restrukturyzacji grupy na lata 2018-2020.

"W myśl przyjętej strategii emitent redukuje zobowiązania akwizycyjne wobec udziałowców mniejszościowych spółek zależnych oraz planuje przeznaczyć środki pozyskane ze sprzedaży akcji Exact Systems głównie na dalsze dostosowywanie struktury finansowania grupy poprzez jej stopniowe oddłużanie" - czytamy także.

Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)