Wartość wskaźnika we wrześniu wyniosła 277,0 pkt. wobec 265,5 pkt. w sierpniu.

"Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wskazuje na symptomy pogarszającej się sytuacji w gospodarce. Jednak pracodawcy nadal zgłaszają nowe oferty pracy, choć w sposób niestabilny. Mogą przyczyniać się do tego niedobory pracowników w pewnych branżach i zawodach oraz utrzymywanie się w nich popytu na pracę, podczas gdy w innych popyt wydaje się wyczerpywać" - napisano w komentarzu.

"W rezultacie zawodowe zróżnicowanie w popycie na pracę wzrasta" - dodano.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych angażujących się wyłącznie w prace o charakterze sezonowym wciąż spada. Najnowsze dostępne dane z sierpnia wskazują, że obniżyła się o 0,2 pkt proc. do 5,9 proc.