STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-10-11
IRDN /IRDN Index 273,50
sIRDN /sIRDN Index 314,68
offIRDN / offIRDN Index 208,45
IRDN24 /Base 274,67
IRDN8.22 /Peak 314,77
IRDN23.7 / Offpeak 207,83
TGe24 274,51
TGeBase 273,48
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 75 991,70
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 851 799,10

Źródło: Giełda Energii SA