Ujemne saldo wyniosło 2 mld euro wobec 1 mld euro nadwyżki w tym samym okresie ub.r.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 172,5 mld USD, a import 174,8 mld USD (wzrost odpowiednio o 17,9% i o 20,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,3 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 1,1 mld USD)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 9,3% r/r i wyniósł 40,3 mld euro w okresie styczeń-sierpień 2018 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 7,1% r/r do 33,2 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 28%, a w imporcie obniżył się o 0,4 pkt proc. i stanowił 22,8%. Dodatnie saldo wyniosło 30 mld zł (8,5 mld USD, 7,1 mld euro) wobec 25,2 mld zł (6,3 mld USD, 5,9 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-sierpień br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, na Węgry, do Holandii, Francji, Czech oraz Szwecji, a importu - z wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie, jak i w analogicznym okresie ub. r. 66,4%, a w imporcie ogółem - 65,2% (wobec 65,7% w styczniu-sierpniu 2017 r.), podał też GUS.